Cena umieszczona przy danym Towarze stanowi cenę brutto, wyrażoną w walucie polskiej (złoty polski – PLN) i uwzględnia podatek VAT. Przy Towarze może widnieć również cena netto, nieuwzględniająca podatku VAT. Cena nie zawiera Kosztów dostawy Towaru które Klient zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, a o których zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

W ramach funkcjonowania Sklepu Klient może wybrać następujące sposoby płatności za zamówiony Towar:

  • za pobraniem – przy odbiorze Towaru,
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w potwierdzeniu zamówienia;
  • metodą elektroniczną, za pomocą usług Przelewy24;
  • odbiór osobisty: karta płatnicza, gotówka

*posiadamy terminal płatniczy w sklepie stacjonarnym

Klient, który wybrał formę przedpłaty zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia  i potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia.

W przypadku niewywiązania się przez Klienta z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia.

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło