Formularz odstąpienia od Umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Pgm-tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wólczyńska 133/114 budynek nr.5, mogą Państwo skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy.

W celu prawidłowego skorzystania z Formularza prosimy o uzupełnienie poniżej swoich danych oraz podanie szczegółów dotyczących zamówienia (dane oznaczone * są obowiązkowe - w przypadku braku którejkolwiek z informacji obowiązkowej odstąpienie od umowy nie będzie skuteczne:

Ja niżej podpisany/a, niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży dotyczącej zamówienia:

*Numer zamówienia: ............................................................................................

*Data odbioru produktu: .......................................................................................

*Imię i Nazwisko Konsumenta: ..............................................................................

Adres Konsumenta: .............................................................................................

Numer Rachunku Bankowego: ...............................................................................

*Adres email Konsumenta: ...................................................................................

Numer Telefonu Konsumenta:................................................................................

*Data: ...............................................................................................................

** Podpis Konsumenta: .......................................................................................

(**W przypadku przesyłania formularza papierowo)

i Następnie przesłania wypełnionego formularza wraz z produktem na adres:

Pgm-tech Sp. z o.o.

Wólczyńska 133/114 budynek nr.5

01-919 Warszawa

email: kontakt@smart-instal.com

*Pola obowiązkowe

** konieczne w przypadku wysyłki formularza papierowo za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm Kurierskich)

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło